Easy Moves 2019-10-30T14:20:08+00:00

EasyMoves

Viktigast att komma ihåg med EasyMoves är att varje enskild flyttbil anländer med endast en förare

EasyMoves är vår mest populära flyttjänst och är perfekt för dig som behöver extrahjälp. Vår godkända förare hjälper dig lasta på och lasta av från och till markplan i din fastighet, till det rum som du anvisar. Behöver du hjälp till och från övervåningar så prata med din flyttskoordinator som kan ordna med detta åt dig, dock tillkommer en extrakostnad för denna service..

Läs i vår paragraf om hjälp till övervåning i våra Tilläggstjänster för mer information.

EasyMoves: Pålastning / Avlastning

Din förare hjälper dig flytta ditt flyttgods från markplan i din fastighet vid upphämtning och till markplan i din fastighet vid leverans till det rum som du anvisar.

Du bör förstå att för att vi ska kunna minimera kostnaderna följer det bara med en förare per flyttbil. Du behöver därför själv ordna så att en tillräckligt stor arbetsstyrka av vänner och/eller familjemedlemmar finns på plats under hela flyttprocessen. Antalet personer som behövs beror på typen, volymen och vikten av dina föremål. Lådor kan lätt hanteras av en person om vikten hålls under 20 kg; En soffa kräver åtminstone två personer och en stor garderob totalt fyra extra personer. Generellt sett, för en full skåpbil, anser vi att åtminstone en person som hjälper föraren är minimum, men två eller tre vore idealt. Kom ihåg att du har bättre kännedom om sakerna som finns i ditt hushåll än vi har.

För mindre styckegods på 10 till 20 lådor är det möjligt för föraren att själv sköta all pålastning och avlastning till en extrakostnad, prata med din flyttkordinator för mer information. Kom också ihåg att detta endast är möjligt ifall alla artiklar och lådor kan bäras av en person.

Vi kan även ordna med extra arbetskraft i de flesta städer och större kustsamhällen. För mer information kan du läsa om våra tilläggstjänster här

Behöver du en komplett packningstjänst och/eller uppackningstjänst med ett team av bärare som tar hand om all pålastning och avlastning så kan European Moving erbjuda dig även denna tjänst.
Titta på vårpackningstjänstsida för mer information.

EasyMoves: Pålastnings/Avlastningstider

Dedikerad Flyttbilstjänst – Partigods

Pålastningstider – 5 timmar
Avlastningstider – 3 timmar

Styckegodstjänst

Pålastningstider – 2-3 timmar
Avlastningstider – 1-2 timmar

EasyMoves: Upphämtning och leveransdatum och -tider

Dedikerad Flyttbilstjänst – Partigods

När du har bokat en dedikerad flyttbil via vår EasyMoves tjänst kan du välja upphämtningsdag mellan måndag och lördag. Ruttens transiteringstid beror på avståndet. Om leveransdatum är viktigt för dig kan du prata med din flyttsamordnare som kan ge dig råd kring bästa möjliga upphämtningsdag för att tillgodose detta.
Du kan ändra upphämtningsdatum upp till 3 dagar före utan att dra på dig några avgifter. Men, om ändringen sker senare än 3 dagar innan upphämtningen så kan extraavgifter komma att debiteras.
Du har egen tillgång till skåpbilen och slipper dela utrymmet med andra kunders flyttgods. Du får använda utrymmet och tillåten maxvikt på 20m3 eller 1 ton (full skåpbil) som du vill. Kom ihåg att flyttbilen kan transportera en maximal kapacitet på 20m3 eller 1 ton, antingen eller, det av dem som först uppnås.
Du kan välja en morgon- eller eftermiddagstid, morgonskiftet är mellan 8.00-12.00 och eftermiddagsskiftet mellan 12.00-16.00. På grund av verksamhetens karaktär kan förseningar ibland uppstå, vilket är anledningen till att vi inte anger några specifika tidpunkter för upphämtning eller leverans. Eventuella tidpunkter som anges för dig anges i god tro.
Ha marginal för eventuella förseningar eftersom vissa problem inte kan undvikas, till exempel, problem med trafiken eller mekaniken. Vi betalar inte ut några ersättningar för sena upphämtningar eller leveranser.

Styckegodstjänst

Vi kräver ett tidsfönster på 3 arbetsdagar för upphämtning. Vi förväntar oss inte att du ska finnas på plats under tiden utan strävar efter att ge dig minst 24 timmar varsel, men om vi har ledigt utrymme på en flyttbil i ditt område så kan vi komma att ringa dig och erbjuda detta alternativ.
Vi kräver att någon finns tillgänglig mellan 8.00 – 18.00, kom ihåg att förseningar ibland kan uppstå på grund av flera upphämtningar och leveranser. Ifall föraren är mycket försenad, kan vi skjuta upp din upphämtning till morgonen dagen efter.
Vi ersätter inte sena upphämtningar eller leveranser.
Frakt av styckegods tar generellt mellan 1 dag och 14 dagar beroende på rutten. Någon måste finnas tillgänglig för att ta hand om leveransen från tidigast möjliga datum. Samtidigt som vi alltid försöker skicka ditt flyttgods på en gång, kan vi komma att ta dem till vårt magasin för gruppering med annat gods som ska åt samma håll, din flyttkordinator kommer informera dig gällande detta då ditt upphämtningsdatum bekräftas. Ifall du inte har flexibiliteten som krävs för upphämtnings- och leveransdatumen så kanske du vill överväga en dedikerad flyttbil (partigods). Det blir förmodligen ändå billigare än majoriteten av våra konkurrenter.

EasyMoves: Inventarielista

Vi ber dig att förse din flyttkordinator med en kopia på din inventarielista 3-5 dagar innan upphämtning så att denne kan etablera och bekräfta kubikkapaciteten.

Kom ihåg att det är en omöjlighet för oss att beräkna vikten.

Du behöver två kopior av din inventarielista i pappersformat utskrivna på upphämtningsdagen. Du, eller ditt ombud behöver bocka av ditt flyttgods på inventarielistan när det lastas på och av flyttbilen och se till att föraren ser att allt ni har bockat. En kopia är till dig och en kopia är till föraren, och ni måste båda skriva under varje inventarielista vid upphämtning och leverans.

Observera: Om du önskar skicka ditt flyttgods utan en inventarielista, så gör du detta på egen risk.

Tullverket kan också be dig visa upp en lista om de stoppar skåpbilen vid en landsgräns.

Läs vår flyttguide för fler hjälpsamma tips.

EasyMoves: Lastvolym och -vikt

Våra 3.5 tons flyttbilar har samma viktkapacitet som de flesta andra liknande fordon inom transportbranschen. Mest övervägande vid flytt av ditt flyttgods behöver läggas vid vikten. Våra flyttbilar kan transportera mellan 20m3-24m3 i volym med 1000kg nyttolast (800 kg i vissa länder, som Schweiz, Norge och Österrike). Viktgränsen är densamma oavsett om skåpbilen är 20m3 eller 24m3.

Din bokning kommer alltid vara baserad på antingen kubikkapacitet ELLER vikt –beroende på vilket som uppnås först.

Det är värt att tänka på att ifall du har många lådor som väger 20 kg kan du bara lassa 50 lådor i skåpbilen innan du når viktgränsen. Innebörden av detta är att även om din flyttbil bara är halvfull volymmässigt så har den nått full viktskapacitet. Den kan inte enligt lag transportera mer än så.

Observera: Även om de flesta av våra skåpbilar saknar bakgavellyft, kan vi kanske tillhandahålla en åt dig till extrakostnad och utifrån tillgång. Men var medveten om att hydrauliken begränsar maxvikten med ytterligare 250 kg (det har ingen påverkan på volymen).

Klicka här för mer information gällande våra tilläggstjänster

EasyMoves: Packning

Om du inte har bokat en fullständig packningstjänst hos European Moving så måste allt flyttgods förpackas och skyddas ordentligt innan upphämtning. Skåpbilarna transporterar inga flyttfiltar och/eller lastutrustning.

Läs vår Flyttguide, och mer specifikt våra packningstips.

Glöm inte att läsa vår försäkringssida

Kan du få ihop tillräckligt många vänner, familjemedlemmar eller grannar som hjälper till med pålastning OCH avlastning, så kan det vara bra att överväga vår Load & Go Tjänst vår Load & Go Tjänst eftersom den är ännu billigare